یک نمونه پیشنهادی برای فصل 1 پایان نامه، موارد زیر را در بر می گیرد

مقدمه | پیشینه

این بخش، به بررسی جامع از اینکه، این رشته یا موضوع برگرفته از کدام مسئله می باشد و کدام مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد، می پردازد.

بیان مسئله

این قسمت، به وضوح و به صورت مختصر، مسئله مورد مطالعه را به تفصیل توضیح می دهد، یعنی،” با وجود اینکه  این ارتباط در مدارس خصوصی در کانساس به اثبات رسیده بود، چنین ارتباطی در مدارس دولتی در میشوری وجود نداشت.”

ساختار مفهومی برای  تحقیق

اینکه اصل تئوری برگرفته از کدام موضوع می باشد. این اطلاعات، مطالبی هستند که تحت حمایت قرار می گیرند به حمایت اصولی از این تحقیق می پردازد.

هدف این تحقیق

چه تحقیقی مورد بررسی قرا خواهد گرفت. یک یا دو پاراگراف برای ارائه سوالات تحقیق و فرضیات وجود دارد.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق به ترتیب زیر فهرست بندی میشوند
1- سوال تحقیق
2- سوال تحقیق
3- سوال تحقیق
n- سوال تحقیق

تعریف اصطلاحات

اصطلاحات موجود در این بخش باید به طور مستقیم در ارتباط با پژوهش به کار رفته در سر تاسر این بررسی باشد.

انجام فصل 1 پایان نامه | مشاوره در انجام فصل اول پایان نامه ارشد و رساله و تز دکتری دکترا
انجام فصل 1 پایان نامه | مشاوره در انجام فصل اول پایان نامه ارشد و رساله و تز دکتری دکترا

روش ها

یک توصیف کوتاه از رویه ها و روش تحلیل برای تکمیل این تحقیق به کار می رود.

اهمیت تحقیق

این امر که تحقیق مرتبط با زمینه یا رشته تحصیلی به کار گرفته بشود، از اهمیت برخوردار است.

سازماندهی تحقیق

این بخش به نحوه سازمان بندی تحقیق و فصل های آن می پردازد.

فصل 1 پایان نامه چه هدفی را دنبال می کند؟

در فصل یک رساله، اهداف مطالعه و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، و باید نمونه ای متناسب با مسئله مورد بررسی در نظر گرفته بشود. زمانی که پایان نامه اصل قرار می گیرد، ساختار کاربردی، نظری یا مفهومی نیز باید ارائه بشود.

ادامه مطلب
فصل چهارم پایان نامه و آموزش نگارش با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به طور مختصر، پیرامون هر پنج فصل صحبت می کنیم. البته اکنون می خواهیم به طور گسترده تر درباره فصل یک صحبت کنیم.

فصل یک با موضوع گسترده تر مرتبط با عنوان پایان نامه آغاز می شود، سپس به متغیر ها و سوالات/ مسائل مطرح شده در این تحقیق، محدود می شوند. به طور کلی، در مقدمه شما باید آنچه را که خواننده به دنبال آن است، توضیح دهید.

فصل مقدمه برخی عناوین فرعی را در بر می گیرد:

فصل1: مقدمه

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت مطالعه
  • هدف مطالعه
  • سوالات تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • تعریف لغات کلیدی
  • محدودیت ها

اکنون به محتوای هر بخش نگاهی می اندازیم:

مقدمه

در این بخش، رشته تحصیلی خود را معرفی کنید. با موضوعی گسترده شروع کنید و در عنوان پایان نامه، موضوع را  به صورت محدود بیان کنید. در نتیجه با انجام این کار حوزه پژوهش خود را مشخص کنید.

سپس، به بیان نقل قول ها یا تفسیر هایی از سایر پژوهشگرانی که تاکید بر اهمیت عنوان دارند،بپردازید. ثابت کنید که طبق سایر تحقیقات و مقالات، فاصله ای وجود داشت و شما به دنبال از بین بردن این فاصله بودید.

بیان مسئله

این بخش از 5 بخش کوچکتر تشکیل شده است:

موضوع

در این پاراگراف، شما باید به بیان مسئله از رویکرد نظری و سیاسی بپردازید.

فاصله

بیان کننده وضعیتی می باشد که یک مسئله مشخص در تحقیقات قبلی حل نشده بود.

اثبات

با استفاده از برخی بخش های سایر مقالات، یک یا دو پاراگراف بنویسید که محقق اثبات کند که این مسئله موجود است.

ادامه مطلب
نگارش رساله دکتری و نکاتی که باید رعایت کنین❤️0919/963/1325❤️

کمبود ها

چگونگی حل مسئله و نحوه رفع فاصله موجود، را نشان دهید.

مخاطب

به این موضوع اشاره می کند که بررسی شما برای چه کسی اهمیت دارد و کجا مفید واقع خواهد شد. بر خلاف قسمت مقدمه ، به جز بخش ارائه مدرک،  نیازی نیست برای هر بخش بیان مسئله منابع مجزا را ارائه کنید.

نکته: این را به خاطر داشته باشید که در قسمت مقدمه مجددا، پیرامون این فاصله صحبت کردید. بین دو فاصله موچود در بیان مسئله و مقدمه، تفاوت وجود دارد. این فاصله در مقدمه ر محدوده ای وسیع تر می باشد، در حالی که شما باید در قسمت جزئیات ، آن را به طور مبسوط توضیح دهید.

اهمیت تحقیق

در این بخش باید به جزئیات بپردازید. اهمیت تحقیق خود نسبت به سایر تحقیقات مهم را اثبات کنید و هم چنین افراد خاصی را که مرتبط با این زمینه مطالعاتی فعالیت داشتند، را مشخص کنید.

برای انجام این کار، به این موضوع بپردازید که چگونه و چرا این تحقیق از اهمیت برخوردار است. همچنین معمولا محققان در حین تحقیق خود، در فصل پنج مقالات و پایان نامه ها،  به بیان برخی فواصل موجود در این زمینه می پردازند.

هدف تحقیق

این تحقیق ، آن چه را که به دنبال آن هستید و آنچه را که انتظار آشکار شدن آن را دارید، بیان می کند.

سوالات تحقیق

بعد از یک مقدمه کوتاه، برخی سوالات خود را که در طول تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آنها هستید، را مطرح کنید.

فرضیه تحقیق

در این بخش، به سوالات تحقیق مطرح شده در بخش قبلی، پاسخ دهید. برای مثال، اگر یکی از سوالات این باشد که ” آیا به لحاظ آماری، رابطه مشخصی میان داشجویان TCK  و دانشجویان ایرانی EFL  وجود ندارد. صرفا از فرضیه های خنثی استفاده کنید.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه بهداشت آبزیان ارشد و دکتری تخصصی

بیان لغات کلیدی

لغات کلیدی متغیر های موجود در یک پایان نامه هستند. آنها را به گونه ای نظری و عملی شرح دهید. برای نوشتن یک تعیرف نظری، باید به دنبال مقالات مرتبط باشید و لغات کلیدی را طبق تعریفی که آنها ارائه می دهند، پیدا کنید. جندین تعریف نظری نقل شده از چندین پژوهشگر، را ارائه کنید. بعد از تعریف نظری، یک پاراگراف جدید را شروع کرده و نحوه استفاده از لغات کلیدی را در تحقیق خود بیان کنید.  از این موضوع تحت عنوان  بیان تجربی یاد خواهد شد.

محدودیتها

هر پژوهشگری با یکسری محدودیتها در حین فرآیند تحقیق مواجه می شود. محدودیت می توانست به تعداد نمونه ها، در دسترس نبودن نمونه ها و غیره اشاره داشته باشد. محدودیت از کنترل پژوهشگر خارج است، در حالی که اندازه و حد این محدودیت، توسط پژوهشگر تعیین می شود. برای نمونه، یک محقق تصمیم می گیرد که این پرسش نامه را بین خانم ها و آقایان توزیع کند. توجه داشته باشید که فرمت توضیح داده شده در نوشتن طرح های پیشنهادی فصل 1 نیز مورد استفاده قرار می گیرد