فصل دوم پایان نامه که دومین فصل از 5 فصل مربوط به ساختار پایان نامه است را در این وبلاگ توضیح داده و بررسی خواهیم کرد. لطفا با ما همراه باشید!

فصل 2 پایان نامه چیست؟

در این فصل بررسی موضوع مطرح می شود که، به بحث پیرامون حوزه مورد بررسی شما و ساختار تئوری مرتبط می پردازد.

فصل 2 پایان نامه در مورد چه موضوعی بحث می کند؟

این فصل به بررسی انتقادی مقالات چاپ شده شما ( مقالات نظری و  بررسی های تحقیق) مرتبط با بیان مسئله و سوالات تحقیق می پردازد.

نوشتن فصل بررسی موضوع

این فصل شکاف تحقیقاتی مطرح شده در فصل 1 را که تا به حال هیچ کس به آن اشاره نکرده ، مطرح می کند. موضوعات مربوط به بررسی موضوع باید در قسمت پیشینه پژوهش در فصل 1 مطرح شود. هر بررسی تحقیقی باید  طوری صورت بگیردکه شکاف تحقیقاتی  را به حداقل برساند. در فصل 2 پایان نامه،  به طور کلی شما باید پیشینه متناسب  با بررسی موضوع را انتخاب کرده و به تفاوت موجود بین مطالعات قبلی و بعدی خود پی ببرید. علاوه بر شکاف تحقیقاتی، سوالات و فرضیه های تحقیق و تئوری های حمایتی  در تحقیق شما  باید مورد بررسی قرار بگیرند.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه رشته مدیریت امور بانکی ارشد و دکترا در سایت دکتر تز

چگونه بررسی فصل 2 را شروع کنیم؟

از آنجایی که این فصل بخشی از کل پایان نامه را تشکیل می دهد، در نتیجه باید مرتبط با فصل های قبل و بعد پایان نامه باشد. از مهمترین تئوری های تحقیقی که مطالعه شما را پوشش می دهند، استفاده کنید. ممکن است آنها را به ترتیب زمانی بنویسید. از این تئوری ها در جهت برجسته سازی این شکاف استفاده کنید.

انجام فصل 2 پایان نامه | مشاوره در انجام فصل دوم پایان نامه ارشد و رساله و تز دکتری دکترا
انجام فصل 2 پایان نامه | مشاوره در انجام فصل دوم پایان نامه ارشد و رساله و تز دکتری دکترا

عناوین فرعی فصل دوم را چگونه بنویسیم؟

فصل 2 و سایر فصل های تحقیق شما باید به گونه ای  عناوین را دسته بندی کنند. با استفاده از این دو عامل می توانید به بررسی موضوع تحقیق خود بپردازید:

ترتیب زمانی

این بخش به انتخاب شما بستگی دارد. با استفاده از ترتیب زمانی، می توانید برای تئوری های موجود، جدول زمانی طراحی کنید. همچنین می توانید آنها را طبق موضوعات یا متغیر های مختلف طبقه بندی کنید.

ترتیب موضوعی

در این بخش، به کمک موضوعات مختلف مرتبط با عنوان تحقیق، عناوین فرعی را انتخاب می کنیم.  همچنین تئوری های مرتبط با این عناوین، بر اساس موقعیت زمانی مطرح می شوند.

ادامه مطلب
انواع پژوهش در رساله دکتری

نکاتی پیرامون نوشتن فصل بررسی موضوع را در ادامه خواهید خواند!

نقد تئوری ها

بررسی موضوع ، صرفا مجموعه ای از مطالعات از پیش صورت گرفته یا نوشتن تاریخچه ای مختصر نمی باشد. نقد این تئوری ها و تئوری های سایر محققان، ضروری است. شما همچنین باید به گونه ای از این روش استفاده کنید که بیانگر این شکاف باشد.

ارائه شکاف موجود

در فصل نهایی( فصل 5)، برخی پژوهشگران، همزمان با تحقیقات بعدی ، موضوعات مورد نیاز در این زمینه را ارائه می کنند. در این بخش شما باید شکاف تحقیقاتی موجود را شناسایی کرده و در صورت وجود یک نمونه  ، حتما آن را ذکر کنید.

تاکید بر اهمیت تحقیق

هر چیزی که در فصل 2 می نویسید، باید بر ماهیت این شکاف و اهمیت تحقیق شما تاکید کند. سعی کنید سوالات تحقیق را  در ذهن مخاطب ایجاد کنید ، به گونه ای که به خوبی این سوالات را درک کنند.

هر قسمت از تحقیق خود خصوصا متغیر ها، را در نظر بگیرید.  مقالات مرتبط با پایان نامه خود را مطالعه کرده و از نظرات سایر محققان درباره آنها استفاده کنید. سپس، نظر خود را بیان کنید ( شما می توانید به همان صورتی که گفته شد، آنها را نقد کنید).

ادامه مطلب
انجام پایان‌ نامه در رشت | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در رشت

چه زمانی نوشتن فصل نقد ادبی پایان نامه به اتمام می رسد؟

زمانی که شما این فصل پیرامون موضوع مرتبط با تحقیق خود بنویسید، مخاطب دچار هیچگونه ابهامی نمی شود.

همزمان با جستجوی برخی موضوعات، ممکن است برخی ایده ها و موضوعات فرعی پیرامون عنوان پایان نامه به ذهن شما خطور کند. در مواقع این چنینی، جستجوی نمونه های جدید، خواندن مقالات مرتبط و لحاظ کردن آنها در فصل 2 را مورد توجه قرار دهید.