دکتر تز
انجام پایان نامه عمران گرایش خاک و پی در مقاطع ارشد و دکتری

انجام پایان نامه عمران گرایش خاک و پی در مقاطع ارشد و دکتری

انجام پایان نامه عمران گرایش خاک و پی در مقاطع ارشد و دکتری

5-1- مقدمه

نحوه انجام پایان نامه عمران گرایش خاک و پی در مقاطع ارشد و دکتری حاضر بدین صورت بود که پس از مدل سازی، تحلیل و آنالیز و مقایسه تمامی خروجی ها در هر دو روش عددی و تعادل حدی به یک سری جمع بندی از این نتایج تحقیقی دست یافتیم که در این فصل به اختصار و به تفکیک آن ها را بیان می کنیم.
در انتها نیز پیشنهاداتی برای محقّقین آتی در جهت تکمیل هرچه بهتر این مطالعه و دانش ژئوتکنیک ارائه نموده ام، به امید آنکه با انجام پایان نامه عمران ژئوتکنیک حاضر توانسته باشم گامی هر چند بسیار کوچک در خدمت به سرزمین پدریم برداشته باشم.

5-2-  نتایج حاصل از مطالعات 

انجام پایان نامه عمران ژئوتکنیک حاضر نتایجی را به ارمغان آورد که در ادامه می توانید مطالعه نمایید.

ادامه مطلب
اصول پایان نامه کارشناسی ارشد | اجزای تشکیل دهنده یک پایان نامه ارشد

1- با فزونی یافتن چسبندگی  و زاویه اصطکاک داخلی در خاک  ضریب اطمینان حالات خشک و تحت تراوش در اکثر موارد ا فزایش می یابد.
2- در روش عددی  در رس با چسبندگی مختلف با زاویه پای شیب 30 درجه منحنی ضریب اطمینان حالت تحت تراوش منطبق یا پایین تر ازخط ضریب اطمینان حالت خشک می باشد اما در زاویه پای شیب 60 درجه در مواقعی منطبق بر خط ضریب اطمینان حالت خشک و گاهی اوقات هم در زیر و مواردی هم کولپس مشاهده می شود ، در صورتیکه در روش تعادل حدی در اکثر مواقع در بالای خط ضریب اطمینان حالت خشک و گاهی اوقات هم در زیر این خط قرار دارد ، در حالیکه در زاویه پای شیب 60 درجه  همواره در بالای این  خط قرار دارد.
3- در روش عددی  در رس با زاویه پای شیب 60 درجه با چسبندگی مختلف ضریب اطمینان حالت تحت تراوش گاهی در بالا و مواردی هم در زیر خط ضریب اطمینان حالت خشک قرار دارد  و حتی در چسبندگی پایین در حالات تحت تراوش و خشک  دچار کولپس می شود اما در روش تعادل حدی دارای عدد و همواره در بالای این خط ضریب اطمینان حالت خشک قرار دارد.
4- در روش عددی  رس با هر سه نوع  چسبندگی در زاویه پای شیب30 درجه ضریب اطمینان در حالات خشک و تحت تراوش دچار کولپس نمی شود در حالیکه در  ماسه با زوایای اصطکاک داخلی 25و 30 درجه ضریب اطمینان در حالات خشک و تحت تراوش دچار کولپس می شود ، رس با چسبندگی 150کیلوپاسگال در زاویه پای شیب30 درجه به مانند ماسه با زاویه اصطکاک داخلی35 درجه شکل ضریب اطمینان حالت تحت تراوش در زیر خط ضریب اطمینان حالت خشک قرار دارد.
5- در روش تعادل حدی در رس هایی با چسبندگی های مختلف با زاویه پای شیب 30 درجه ضرایب اطمینان چه در حالات خشک و تحت تراوش عدد بالاتر از 1 می باشد در حالی است که در ماسه ها در زاویه پای شیب 30 درجه با زوایای اصطکاک داخلی مختلف پایین تر  از عدد 1 می باشد اما در روش عددی در ماسه در زاویه اصطکاک داخلی 35 درجه چه در حالات خشک و تحت تراوش عدد بالاتر از 1 می باشد و در سایر ماسه ها دچار کولپس می شود.
6- در روش عددی ماسه با زوایای اصطکاک داخلی مختلف با زاویه پای شیب 60 درجه دچار کولپس می شود ، در روش تعادل حدی در رس هایی با چسبندگی های مختلف در زاویه پای شیب 30 درجه  ضریب اطمینان حالت تحت تراوش گاهی بالای خط ضریب اطمینان حالت خشک و در مواردی هم زیر این خط و در رس با زاویه پای شیب 60 درجه با هر سه چسبندگی منحنی ضریب اطمینان حالت تحت تراوش در بالای  خط ضریب اطمینان حالت خشک  قرار دارد ولی در ماسه ها در زاویه پای شیب 30 درجه زوایای اصطکاک داخلی با مختلف منحنی های ضریب اطمینان حالت تحت تراوش در زیر خط های ضریب اطمینان حالت خشک قرار دارد و با افزایش زاویه اصطکاک داخلی فاصله این دو از هم بیشتر می شود در صورتیکه در ماسه ها با زاویه پای شیب60 درجه با زوایای اصطکاک داخلی مختلف منحنی های ضریب اطمینان حالت تحت تراوش گاهی در زیر خط های ضریب اطمینان حالت خشک و در مواردی هم در بالای این خط  قرار دارد.
7- در رس با زاویه پای شیب 60 درجه با چسبندگی 100 کیلوپاسگال بیشترین فاصله بین خط ضریب اطمینان حالت خشک با منحنی ضریب اطمینان حالت تحت تراوش را دارد و سپس در رس با چسبندگی 50 کیلوپاسگال این فاصله کمتر می شود و درنهایت در رس با چسبندگی 150کیلوپاسگال این دو مماس می گردد اما در ماسه با زوایای اصطکاک داخلی مختلف این روند مشاهده نمی شود.

ادامه مطلب
چکیده پایان نامه وآموزش نوشتن با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.