دکتر تز
انواع پژوهش و بررسی از نظر منطق استدلال با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

انواع پژوهش و بررسی از نظر منطق استدلال با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

انواع پژوهش و بررسی از نظر منطق استدلال با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

 

انواع پژوهش و بررسی از نظر منطق استدلال با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

یکی دیگر از انواع پژوهش ، معیارهای طبقه بندی پژوهش ها نحوه و منطق استدلال نتیجه گیری است. این که چطور با طرح فرضیه هایی و یا تعدادی پرسش، در انتهای کار به یک استنتاج و نتیجه معقول برسیم، موضوع بحث منطق استدلال درانجام پایان نامه است. حال میخواهیم درمورد استدلال استقرایی واستقلال قیاسی توضیح دهیم.

طرح های پژوهشی از نظر منطق و شیوه استدلال، در عمل به دو گروه اصلی پژوهشهای قیاسی و استقرایی” تقسیم گردند.

انواع پژوهش -استدلال قیاسی

در این شیوه از استدلال در انجام پایان نامه دکتری پژوهشگر از وجود قوانین، مفروضات، چارچوب ها و گزاره های قبلی کمک می گیرد تا نتیجه یا پیش گویی خاصی را مطرح سازد.به عبارت دیگر، فرد واقعیت های شناخته شده و مسلم را در کنار یکدیگر قرار میدهد و از قیاس آن واقعیت ها، به نتیجه جدیدی می رسد.

این واقعیتها دو دسته اند: کبرا و صغرا. کبرا، واقعیت مسلمی است که در گذشته به صورت غیرقابل انکار پذیرفته شده است و یک حکم کلی است.صغرا، یک حکم جزئی است و حالت خاصی از کبرا است. قرار گرفتن این دو حکم در کنار هم و قیاس آن دو، به یک نتیجه گیری منجر می شود.
مثال

اگر گزارہ کبرا: همه انسانها فانی هستند و گزاره صغرا: سقراط یک انسان است را به پذیریم، پذیرش نتیجه: سقراط فانی است، غیرقابل اجتناب خواهد بود.

به عنوان مثال اگر پژوهشگری با استناد به پژوهش و مشاهدات قبلی، این فرض را که «بهبود شرایط کاری کارکنان، موجب افزایش ارائه خدمات به بیماران می شود» در بیمارستان هاشمی نژاد موردبررسی دهد و بر اساس این فرض، این طور نتیجه گیری نماید که در صورت انجام اقدامات اصلاحی در شرایط کاری بیمارستان هاشمی نژاد، یقینا شاهد افزایش آمار ارائه خدمات به بیماران خواهیم بود؛ پژوهشگر در این شیوه استدلال در انجام مقاله و نتیجه گیری، از منطق قیاسی تبعیت نموده است.

ادامه مطلب
پایان نامه ادبیات فارسی مقاطع ارشد و دکتری با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

و نتیجه گیری، از منطق قیاسی تبعیت نموده است.

 انواع پژوهش – روش استدلال درنوشتن پایان نامه

در این روش، درستی نتیجه پژوهش به طور مستقیم به درستی کبرا و صغرا بستگی دارد و نادرست بودن هر یک از این احکام به نتیجه گیری نادرست منجر می شود.

به طور کلی پژوهش هایی که استدلال آنها از کل به جز است، یعنی فرآیند تفکری که طی آن پژوهشگر از کنار هم چیدن واقعیتها، به یک نتیجه می رسد، در زمره پژوهشهای قیاسی طبقه بندی می شوند.

در این نوع پژوهش ها معمولا نظریه یا فرضیه هایی مطرح بوده و پژوهشگر درصدد آزمون آنها برمی آید، لذا به این پژوهش ها، پژوهش های نظریه آزمایی هم می گویند.

با توجه به شیوه عمل و نحوه نتیجه گیری، این نوع استدلال در پژوهش های کمی و مقداری که با پارادایم اثبات گرایی همخوانی دارد، بیشتر به کار گرفته می شوند. بدیهی است با توجه به قدمت و فراوانی بالای پژوهش های کمی، پژوهش هایی که در آنها از استدلال قیاسی استفاده شده باشند، بیشتر هستند.
استدلال استقرایی

در این شیوه استدلال در تکمیل پایان نامه پژوهشگر تلاش می نماید، نتایجی را که از مشاهده و یا تجربه شواهد عینی متعدد در طی یک فرآیند تکاملی کسب نموده است، با پذیرش درجه ای از خطا و احتمال، با ثابت فرض کردن شرایط محیط پیرامون، به سایر پدیده های مشابه تعمیم دهد. در این روش، پژوهشگر از راه مشاهده جزئیات، به احکام کلی و اطلاعات جدید می رسد.

ادامه مطلب
انجام فصل 1 پایان نامه | مشاوره در انجام فصل اول پایان نامه ارشد و رساله و تز دکتری دکترا

پژوهشگر تلاش می نماید، نتایجی را که از مشاهده و یا تجربه شواهد عینی متعدد در طی یک فرآیند تکاملی کسب نموده است، با پذیرش درجه ای از خطا و احتمال، با ثابت فرض کردن شرایط محیط پیرامون، به سایر پدیده های مشابه تعمیم دهد. در این روش، پژوهشگر از راه مشاهده جزئیات، به احکام کلی و اطلاعات جدید می رسد.

مثال استدلال

به عنوان مثال، اگر پژوهشگری به صورت مکرر، مشاهده نماید که در بیمارستانهای مختلف با بهبود شرایط کاری کارکنان، ارائه خدمات به بیماران افزایش یافته است و از این مشاهده خود این طور نتیجه گیری نماید و آن را تعمیم دهد که احتمالا بهبود شرایط کاری کارکنان، موجب افزایش آمار ارائه خدمات به بیماران خواهد شد»، این پژوهشگر از استدلال استقرایی در پژوهش استفاده نموده است. به لحاظ نظری همه نتایجی که از استدلال استقرایی حاصل می شوند، ابطال پذیرند، ولی اگر آن فرضیه ها در مطالعات مختلف تکرار و به تائید برسند، زمینه تبدیل آنها به نظریه قانون فراهم می شود.

در پژوهش هایی که از استدلال استقرایی استفاده می کنند جهت بحث، ان به کل است و در آن عبارت هایی نظیر احتمالا، شاید، ممکن است و … مورداس قرار می گیرد.
مبانی طبقه بندی پژوهش

در این پژوهش، انجام کار وابسته به فراهم بودن قوانین، مفروضات چارچوب های نظری قبلی نبوده و پژوهشگر بر اساس یافته های حاصل از مشاهده . تجارب خود، اقدام به ارائه چارچوب و فرضیه می نماید، به همین دلیل، به این نوع پژوهش، نظریه پردازی هم اطلاق می گردد. بدیهی است، این الگوها و فرضیه های پیشنهادی می توانند در پژوهش هایی با استدلال قیاسی، مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

ادامه مطلب
نوشتن پایان نامه بدون عیب با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

این منطق و نحوه استدلال بیشتر در پژوهش هایی که با پارادایم تفسیرگرایی اجرا شده و در صدد کشف چراییها هستند؛ و به عبارت دیگر، در پژوهش های کیفی بیشتر بکار گرفته می شوند.

رابطه استدلال قیاسی و استقرایی

گرچه در ظاهر این طور استنباط می شود که این دو شیوه استدلال در پژوهش، در تضاد و در تقابل یکدیگر قرار دارند، ولی در عمل این دو منطق مکمل هم بوده و انجام یکی، موجب تسهیل و فراهم ساختن فرصت اجرا برای دیگری می شود.

به این ترتیب که تکرار تجارب و مشاهده های مختلف در شرایط یکسان موجب تولید ایده، الگو و فرضیه های جدیدی در انجام SPSS میشوند (استقرا) که می تواند در پژوهش های بعدی درستی آنها به استفاده از شیوه قیاسی مورد بررسی قرار گیرند.

از سوی دیگر، می توان با بررسی درستی فرضیه ها و الگوهای موجود درشرایط ومحیط های جدید (قیاسی)، به بسط و توسعه دامنه دانش و شبکه های با استفاده از منطق استقرایی کمک نمود.

 

شما میتوانید با شماره های زیر جهت انجام پایان نامه و مشاوره اقدام نمائید.

 

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

 

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.