دکتر تز
موضوع پایان نامه مدیریت دولتی و معرفی نمونه ب دکترتز❤️0919/963/1325❤️

موضوع پایان نامه مدیریت دولتی و معرفی نمونه ب دکترتز❤️0919/963/1325❤️

موضوع پایان نامه مدیریت دولتی و معرفی نمونه ب دکترتز❤️0919/963/1325❤️

موضوع پایان نامه مدیریت دولتی و معرفی نمونه ب دکترتز❤️0919/963/1325❤️

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوع پایان نامه مدیریت دولتی برای آشنایی دانشجویان  بپردازیم:

 • نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان در طول همه گیری کرونا.
 • بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و رهبری موقعیتی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی.
 • تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر قابلیت های زنجیره تأمین و چابکی سازمانی.
 • بررسی تأثیر تکنو استرس بر  بهره وری فردی کارمند با نقش تعدیل کننده شخصیت فعال.
 • تأثیر تعارض نقش بر فرسودگی شغلی از طریق تأثیر منفی با نقش تعدیل کننده ذهن آگاهی.
 • بررسی تأثیر تکنواسترس بر عملکرد کارکنان از طریق فرسودگی شغلی با نقش تعدیل کننده تکنو- خودکارآمدی فناوری و مدیریت زمان.
 • بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی و رضایت شغلی.
 • بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی سازمان های یادگیرنده و اشتراک گذاری دانش.
 • بررسی تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد شرکت با نقش واسطه ای بهره وری نیروی کار.
 • بررسی تأثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی از طریق اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت‌های صادراتی.
 • بررسی تأثیر تعدیل کننده قدرت هویت سازمانی بین بداهه پردازی استراتژیک و حافظه سازمانی و تأثیرات آن بر مزیت رقابتی.
 • تأثیر تعدیل کننده جهت‌گیری طولانی مدت بر پذیرش خدمات هوشمند در کشورهای دارای جامعه عمل‌گرا.
 • بررسی تأثیرات رهبری تحول‌گرا و رفتار شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و تعهد عاطفی.
 • بررسی تأثیر یادگیری سازمانی موثر برای بهبود نوآوری و عملکرد شرکت در شرایط تلاطم بازار.
 • نقش حمایت رهبری و اشتراک گذاری همتا بر عملکرد مالی و عملکرد نوآوری با نقش میانجی موفقیت در مدیریت دانش.
 • بررسی تأثیر رهبری دانش مدار، مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی در آموزش عالی.
 • بررسی روابط بین رهبری دانش‌گرا، ظرفیت مدیریت دانش، عملکرد نوآوری و عملکرد سازمانی.
 • بررسی تأثیر سبک‌های رهبری، تغییرات سازمانی بر  محیط کار  با نقش میانجی عملکرد کارکنان.
 • رابطه بین رهبری تحول‌گرا‌، اعتماد به رهبری و رفتار قهرمانی کارکنان در دوران تغییر سازمانی.
 • بررسی تأثیر رضایت دانشجویان از سیستم عامل‌های یادگیری الکترونیکی.
 • بررسی تأثیر قابلیت‌های دیجیتالی، فرهنگ سازمانی دیجیتال بر نوآوری دیجیتالی با نقش میانجی آمادگی سازمانی.
 • تأثیرات تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین بر قابلیت استحکام با نقش میانجی نوآوری زنجیره تامین و تعدیل کننده سابقه شرکت.
 • تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی.
 • تأثیرات همه گیری COVID-19 بر استرس کار، رفاه، سلامت روان، رفتار شهروندی سازمانی و شناسایی مشتری کارفرما.
 • بررسی تأثیر عدالت سازمانی درک شده کارکنان بر تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی.
 • تأثیرات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر تعهد سازمانی موثر از طریق عدالت سازمانی و عزت نفس مبتنی بر سازمان.
 • ارتباطات مدیریت تغییر و نقش معنی داری، اصالت برند رهبری در مشارکت کارکنان در کار.
 • تأثیر الگوهای کهن فرهنگ سازمانی بر عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع: نقش تعامل کارکنان و ارزش‌های فردی.
 • تأثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر تعهد سازمانی عاطفی از طریق عدالت سازمانی و عزت نفس مبتنی بر سازمان.
 • بررسی تأثیر ابعاد انصاف در خدمات و ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و عدم رضایت دانشجویان و قصد ادامه تحصیل.
 • رابطه بین فضیلت سازمانی و نقش درک شده از اخلاق و درک مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی اثربخشی سازمانی.
 • تأثیر غنی سازی شغلی و توانمندسازی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای انگیزه کار و رضایت شغلی.
 • فرسودگی شغلی و قصد گردش مالی در بین کارکنان با اثر واسطه‌ای رضایت.
 • ارتباط بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با نقش اثرات واسطه‌ای فرسودگی شغلی و رضایت شغلی.
 • بررسی تأثیر حمایت سرپرستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مشارکت و درگیری شغلی.
 • اثر واسطه بی اعتمادی بین فردی در رابطه بین سیاست سازمانی ادراک شده و طرد محل کار در موسسات آموزش عالی.
 • بررسی تأثیر احساس به اعتماد رهبر بر رفتارهای رهبری لایز-فایر و رهبر خیرخواهانه با نقش میانجی اعتبار اخلاقی و احساس تعهد و نقش تعدیل کننده هویت اخلاقی.
 • بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرسودگی شغلی و مزیت رقابتی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی و خلاقیت.
 • تأثیر قلدری در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارمندان و نقش واسطه‌ای سرسختی و نقش تعدیل کننده هوش هیجانی.
 • بررسی تأثیر اعتماد سازمانی حمایت سازمانی درک شده بر انحراف از محیط کار.
 • تأثیر حمایت سازمانی درک شده و شخصیت فعال در تعهد موثر با نقش واسطه‌ای انگیزه اجتماعی.
 • بررسی تأثیر محیط کاری مسموم  بر تعهد شغلی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی و رفاه ذهنی کارکنان.
 • تبیین عوامل مرتبط با مدیریت سقف شیشه‌ای برای توسعه مسیر شغلی کارکنان زن در سازمان‌های اجرایی.
 • تجزیه و تحلیل کیفی حساب‌های مربوط به دوره میانی شغلی در مورد تغییرات مسیر شغلی.
 • نقش قابلیت تجزیه و تحلیل کسب و کار بر چابکی و عملکرد سازمانی  در زمان بیماری همه گیری COVID-19.
 • بررسی تأثیر هوش هیجانی بر قصد گردش مالی و نقش تعدیل كننده حمایت سازمانی ادراك شده.
 • بررسی تأثیر سبک‌های رهبری و فرهنگ سازمانی بر عملکرد پایدار سازمان با نقش میانجی مدیریت دانش.
مطالب پیشنهادی با استاد علی کیان پور :
انجام پایان نامه مشاوره دکترا دکتری ارشد کارشناسی ارشد ارزان و فوری

 

شما میتوانید با شماره های زیر جهت انجام پایان نامه و مشاوره اقدام نمائید.

 

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.