نتیجه گیری پایان نامه و بررسی با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

اولین بخش از فصل پنجم، نتیجه گیری پایان نامه انجام شده است.

مانور زیادی روی نتایج تحقیق باید انجام شود.

 

توصیه می شود این نتیجه گیری در دو بخش نگاشته شود:

برجستگی های تحقیق

در این بخش از نتیجه گیری پایان نامه، برتری ها و قابلیت های منحصر بفرد تحقیق ارائه می شود. در واقع این بخش ، بدون اشاره مستقیم به نتایج به دست آمده به طور کلی ، مزایا و برتری های تحقیق گزارش می شود. این گزارش در کمتر از یک صفحه و متفاوت از بخش نوآوری تحقیق بوده که در پروپوزال و فصل اول پایان نامه نوشته شده است.

بررسی نتایج

دومین قسمت از بخش نتیجه گیری پایان نامه ، بررسی و تحلیل نتایج است. دقت شود ، نتیجه گیری تحقیق بخشی هست که در جلسه دفاع مطرح و در صورت استخراج مقاله از پایان نامه ، عینا در مقاله ارائه می شود. در غالب موارد ، داوران تنها چند قسمت از پایان نامه را مطالعه کرده و بر مبنای آن ، تحقیق را ارزیابی می کنند. یکی از این بخش ها ، نتیجه گیری است . بنابراین ، این بخش باید با دقت و وسواس زیاد نوشته شود. استاندارد ترین حالت ممکن برای این بخش به این صورت نوشته می شود:

Click here to preview your posts with PRO themes ››

مطلع

معمولا دو صورت برای شروع نگارش نتیجه گیری پایان نامه وجود دارد . در حالت اول، هدف اصلی تحقیق در قالب یک جمله در ابتدای نتیجه گیری قید می شود. نمونه ای از این نوع شروع نتیجه گیری ارائه شده است : در این پایان نامه ، جایابی بهینه خازن با هدف کمینه سازی تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی بهبود یافته انجام شده است. در حالت دوم ، ابتدا طرح موضوعی از تحقیق شده و سپس پیشنهاد اصلی تحقیق ارائه می شود.

مانند نمونه زیر:

بدلیل نیاز به جریان در سمت مصرف، جریان در شبکه توزیع قدرت دارای سطح بالاتری نسبت به شبکه های تولید و انتقال است. بالا بودن جریان منجر به بالا رفتن تلفات توان و تخریب پروفیل ولتاژ به ویژه در شینه های انتهائی شبکه می شود. راهکار های متنوعی برای بهبود این وضعیت وجود دارد که بهترین آن برای شبکه توزیع ، خازن است .

از این رو در این پایان نامه ، جایابی بهینه خازن با هدف کمینه سازی تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی بهبود یافته انجام شده است .
همان طور که از دو حالت فوق مشخص است ، در حالت دوم توضیحات ابتدایی مطرح و سپس پیشنهاد اصلی تحقیق ارائه شد. پیشنهاد می شود که از حالت اول برای نگارش مطلع نتیجه گیری استفاده شود . چرا که اساس نیازی به طرح موضوع نبوده و بهتر است مانور روی متن اصلی باشد. متن اصلی همان طور که نام آن پیداست ، حجم اصلی نتیجه گیری را به خود اختصاص می دهد. تحلیل و بررسی نتایج در این بخش از نتیجه گیری انجام می شود.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

تکنیک های نگارش متن اصلی نتیجه گیری پایان نامه

برای نگارش متن اصلی نتیجه گیری ، به این توصیه ها توجه داشته باشید:
رایج ترین اشتباه در نگارش نتیجه گیری ، کپی کردن متن نوشته شده در نتایج تحقیق در نتیجه گیری است . نتیجه گیری باید تحلیل و بررسی نتایج باشد ، به گونه ای که خواننده با مطالعه آن به صورت مقایسه ای و کلی ، پی به نتایج حاصل از تحقیق ببرد .
-توصیه می شود که در نگارش بخش های مختلف از جملات کوتاه و صریح استفاده شود.
– بهتر است برای برجسته سازی و تفکیک نتایج از هم ، نتایج پاراگراف های مجزا ارائه شود.
افعال بکار رفته در نتیجه گیری به صورت ماضی است .

 

پیشنهادات

آخرین بخش از فصل پنجم به پیشنهاد برای کارهای آینده اختصاص دارد.

هدف اصلی از نگارش این بخش ، ارائه افقی برای تحقیقات بعدی است.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

این پیشنهادات باید به صورت معقول و منطقی نوشته شود.

از نگارش پیشنهادات بلند پروازانه و یا سهل الوصل جدا خودداری شود.

برای هر پایان نامه تعداد سه تا پنج پیشنهاد کافی به نظر می شد.

نگارش این بخش باید با در نظر گرفتن سه قید انجام شود:

اهداف

بهتر است پیشنهاد یا پیشنهاداتی در زمینه اهداف تحقیق ارائه شود.

اهدافی که بخشی از آن در تحقیق به دست آمده و پیشنهاد می شود سطح اهداف ارتقاء یابد.

نتایج تحقیق برای نتیجه گیری پایان نامه

با توجه به نتایج به دست آمده در فصل چهارم ، پیشنهاداتی در زمینه بهبود این نتایج با اصلاح روش تحقیق و … ارائه شود.

محدودیت های تحقیق برای نتیجه گیری پایان نامه

پیشنهاد برای چشم پوشی از برخی از محدودیت های تحقیق را می توان از پیشنهادات تحقیق دانست.

 

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)