دکتر تز
اهداف پژوهش در مقاله

اهداف پژوهش در مقاله

اهداف پژوهش در مقاله اهداف پژوهش در مقاله : یکی از مراحل مهم تدوین طرح پژوهشی، تعیین و انتخاب اهداف مناسب برای پژوهش درانجام مقاله است. اگر اهداف در پژوهش نامشخص، مبهم و غیرقابل دست یافتنی باشند، بی تردید در مراحل بعدی کار دچار سردرگمی خواهید شد. اهداف همیشه از محورهایی است که بسیار موردتوجه […]

دکتر تز
انواع پژوهش در مقاله و انواع پژوهش از نظر جایگاه زمان در تولید مقاله

انواع پژوهش در مقاله و انواع پژوهش از نظر جایگاه زمان در تولید مقاله

انواع پژوهش در مقاله و انواع پژوهش از نظر جایگاه زمان در تولید مقاله انواع پژوهش در مقاله و انواع پژوهش از نظر جایگاه زمان در تولید مقاله : از نظر جایگاه زمان در انجام مقاله و این که آیا در مقطع زمان حال بر روی پدیده ای که در گذشته رخ داده است پژوهش […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.