دکتر تز
انجام پایان نامه بهداشت آبزیان ارشد و دکتری تخصصی

انجام پایان نامه بهداشت آبزیان ارشد و دکتری تخصصی

انجام پایان نامه بهداشت آبزیان ارشد و دکتری تخصصی انجام پایان نامه بهداشت آبزیان ارشد و دکتری تخصصی : در این رشته دانشجویان اطلاعاتی در زمینه بهداشت و بیماریهای آبزیان کسب می کنند.دانش آموختگان در این رشته باعث بهبود کیفیت بهداشتی در کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان می شوند.علاوه براین نقش موثری در نمونه برداری […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.