دکتر تز
انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله : در مبجث قبل با نقش فرضیه در مراحل مقاله آشنا شدیم، اکنون به توضیح انواع پژوهش کمی وکیفی ازنظر فرآیند اجرا در انجام مقاله می پردازیم. فرآیند اجرای طرح های پژوهش کمی و ماهیت داده ها […]

دکتر تز
انواع پژوهش از نظر منطق استدلال

انواع پژوهش از نظر منطق استدلال

انواع پژوهش از نظر منطق استدلال انواع پژوهش از نظر منطق استدلال : یکی دیگر از معیارهای طبقه بندی پژوهش ها نحوه و منطق استدلال درانجام پایان نامه و نتیجه گیری است. این که چطور با طرح فرضیه هایی و یا تعدادی پرسش، در انتهای کار به یک استنتاج و نتیجه معقول برسیم، موضوع بحث […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.