دکتر تز
شیوه نگارش بیان مسئله در پروپوزال

شیوه نگارش بیان مسئله در پروپوزال

شیوه نگارش بیان مسئله در پروپوزال شیوه نگارش بیان مسئله در پروپوزال : در بيان مسئله انجام پروپوزال ابتدا بايد با ذکر مقدمه اي در خصوص اهميت موضوع خواننده را به تدريج وارد فضاي اصلي نماييد. سپس به تعريف و تبيين مفهوم متغير اصلي تحقيق که در واقع همان مشکل يا مسئله ي مورد بحث […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.