دکتر تز
مشاوره انجام ارائه سمینار | نحوه ارائه سمینار کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره انجام ارائه سمینار | نحوه ارائه سمینار کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره انجام ارائه سمینار مشاوره انجام ارائه سمینار | نحوه ارائه سمینار کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری درس گروهی یا سمینار (seminar) نوعی درس در دانشگاه‌ها است که استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است. از زمره اهداف برگزاری درس گروهی این است که دانشجویان را با نمونه‌های عملی مسائلی که […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.