دکتر تز
انجام پایان نامه امورگمرکی ارشد و دکترا در سایت دکتر تز

انجام پایان نامه امورگمرکی ارشد و دکترا در سایت دکتر تز

انجام پایان نامه امورگمرکی ارشد و دکترا در سایت دکتر تز انجام پایان نامه امورگمرکی ارشد و دکترا در سایت دکتر تز : در واقع هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز بخش دولتی را به ویژه در ارتباط با اجرای قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن،‌مقررات […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.