دکتر تز
سابمیت مقاله و پذیرش مقاله در مجلات علمی + آموزش

سابمیت مقاله و پذیرش مقاله در مجلات علمی + آموزش

سابمیت مقاله و پذیرش مقاله در مجلات علمی + آموزش سابمیت مقاله و پذیرش مقاله در مجلات علمی + آموزش : جهت ارسال مقاله باید چند نمونه از مقالاتی که در شماره اخیر (Current issue) مجله چاپ شده‌اند و معمولا به صورت Sample issue در سایت مجله مشخص می‌شوند، دانلود شود تا با فرمت و […]