دکتر تز
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت :

نتیجه گیری

هدف از انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریتحاضر بررسی رابطه بین سبک تفکر و عملکرد مدیران دبیرستانهای شهر برازجان در بین 104 نفر از مدیران زن و مرد می باشد . با توجه به اهمیت شناخت سبک های تفکر افراد برای رسیدن به موقعیت شغلی دراین پژوهش رابطه سبک تفکر وعملکرد مدیران مورد بررسی قرار گرفت. دراین فصل نتایج حاصله از انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت حاضر برحسب یافته‌های آماری ارائه شده درفصل پیشین مورد بحث وتجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بحث و نتیجه گیری

در بررسی انواع سبک تفکر و رابطه آن با عملکرد با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده در فصل قبل می توان گفت که افراد با سبک تفکر اجرایی ، عملکردی اجرایی داشته اند و ،آندسته از افرادی که دارای تفکر اجرایی قوی هستند در هنگام انجام وظیفه نوع تفکر خود را با شدت بیشتری اعمال می کنند . همچنین با توجه به میانگین عملکرد دو گروه اجرایی قوی و ضعیف (3/5 ،4/4 ) که هر دو قابل ملاحضه می باشد . و اینکه بین این دو میانگین تفاوت معناداری مشاهده نشده است . می توان نتیجه گرفت که هر دو گروه عملکردی مشابه یعنی عملکرد اجرایی دارند . از نظر استنرنبرگ (1994) سبک مورد توجه در سطح پایین مدیریت سازمانهای آموزشی ، تفکر اجرایی می باشد . مدیری مورد تشویق قرار می گیرد که کار خود را به خوبی و همراه با اطلاعات انجام دهد . همبستگی بین سبک تفکر اجرایی و عملکرد اجرایی نشان دهنده محیط مناسب برای فعالیت اینگونه افراد می باشد . آنها در هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی امور مدرسه از شیوه های مرسوم اداری پیروی می کنند و سعی می کنند تمام وظایف خود را بر طبق بخش نامه های صادره انجام دهند .

ادامه مطلب
انجام پایان نامه مدیریت دکترا دکتری ارشد کارشناسی ارشد ارزان و فوری

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت بازرگانی

با توجه به معنادار بودن ضریب همبستگی بین سبک تفکر قانون گذار و قانون گذار قوی در سطح 001/0 می توان گفت که این مدیران نوع تفکر خود را در هنگام عمل به وظایف مدیریتی اعمال می نمایند . آنها سعی در ارائه و انجام روشهای جدید آمور را دارند و در ارزیابی فعالیت ها و کارکنان ملاکهای تازه ای را مدنظر دارند . و بر طبق آن انجام وظیفه می نمایند . بین مدیران قانون گذار قوی وضعیف در عملکرد تفاوت عملکردی معناداری وجود دارد ، بدین معنا که افراد دارای تفکر قوی درهنگام انجام وظیفه ، عملکردی خلاقانه تر نسبت به مدیران تفکر ضعیف دارند .همانگونه که قبلا اشاره شد ، اینگونه افراد مایلند که وظایف محوله را به طریق بر حسب نظر خودشان انجام دهند . آنها ترجیح می دهند به مسائل بپردازند که ساختاری نباشد به عبارت دیگر سبک تفکر قانون گذار نشانه خلاقیت و تفکر جدید است ( استرنبرگ ،1994) . تنها مدیران قضاوتگر می باشند که ضریب همبستگی معناداری با عملکردشان ندارند . حتی افرادی که به عنوان قضاوتگر قوی خوانده می شوند عملکردی قضاوتگرانه نداشته اند . با توجه به نمره میانگین عملکرد دو گروه قضاوتگر قوی و ضعیف ( 9/3 ، 5/3 )مشاهده می شود که عملکرد قضاوتگرانه هر دو گروه در سطح پایین می باشد . افراد با سبک قضاوتگرانه اموری را ترجیح می دهند که بتوانند مسایل و نظرات را ارزیابی و تحلیل نمایند و درباره هر چیزی قضاوتی داشته باشند . از نظر استرنبرگ آموزش افراد قوی و ضعیف ( 9/3 ، 5/3 )مشاهده می شود که عملکرد قضاوتگرانه هر دو گروه در سطح پایین می باشد . افراد با سبک قضاوتگرانه اموری را ترجیح می دهند که بتوانند مسایل و نظرات را ارزیابی و تحلیل نمایند و درباره هر چیزی قضاوتی داشته باشند . از نظر استرنبرگ آموزش افراد در رابطه با امور مورد قضاوت بسیار مهم است به عنوان مثال در آموزش و پرورش افراد قضاوتگر کم نیستند ولی ممکن است ، آموزشهای مناسبی را در رابطه با طرحهای تجربی و آماری ندیده باشند و در نتیجه قادر به اجرای عملکردی موثر نباشند . ضریب همبستگی پایین بین سبک تفکر و عملکرد ، حاکی از این است که این افراد می توانند در محیط کارشان عملکردی قضاوتگرانه  داشته باشند.
هر سازمان هم به افراد قضاوتگر هم به افراد قانون گذار و هم به افراد مجری نیاز دارد ، به هر حال در هر سازمان هم به افراد قضاوتگر و هم به افراد قانونگذار نیاز دارد به هر حال در هر سازمانی یعنی افراد یا گروهها باید فرم ها را طراحی و برنامه ریزی کنند ، یعنی باید آنها را اجرا نمایند و گروهی دیگر باید سازمان را مطمئن کنند که تمام برنامه ها و فعالیت ها به خوبی پیش می روند . هیچ یک از این سبک ها بهتر یا بدتر از سبک دیگری نیست بلکه نکته قابل توجه این است که هیچ سازمانی بدون تمام این سبک ها نمی تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد . هر سازمانی بدون افراد قانون گذار به اجبار مقلد سازمانهای دیگر بوده و پشت سر آنها قرار می گیرد . بدون افراد مجری برنامه های زیادی بدون اجرا در دست خواهد داشت و بدون افراد قضاوتگر موفق به ارزیابی صحیح سیاستها و برنامه های اثر بخش وازمونهای دیگر بوده و پشت سر آنها قرار می گیرد . البته این عملکردها نباید الزاما ت غیر اثر بخش خود نخواهد شد . البته این عملکردها نباید الزاما توسط افراد بطور جداگانه صورت پذیرد ، یک فرد می تواند هر سه عملکرد را با درجه بیشتری یا کمتری ایفا نماید.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه مردم شناسی ارشد و دکترا در سایت دکتر تز

 

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.