رشته مدیریت از پر طرفدارترین رشته های دانشگاهی در سراسر جهان است که هر ساله علاقه مندان بسیاری را به خود جلب می کند.یکی از چالش­های تحصیل برای دانشجویان سطح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت، نوشتن پایان نامه و پروپوزال می­باشد. بسیاری از دانشجویان این تفکر را دارند که پروپوزال مدیریت را خود بنویسند و در ادامه به ویژه در فصول مربوط به روش تحقیق، از خبرگان مدیریتی و آماری برای همکاری و کمک برای انجام پایان نامه مدیریت و انجام رساله مدیریت استفاده نمایند. باید بدانید که نوشتن پروپوزال مدیریت از بخش های دیگر مهم تر بوده و چالش های خاص خود را دارد.

پروپوزال رشته مدیریت:

در گام نخست یک پروپوزال رشته مدیریت باید مساله محور باشد. این بدان معنی است که محقق مساله ای را درک کرده باشد و سعی داشته باشد با ارایه آن به عنوان دلیل انتخاب موضوع، اساتید را راغب نمایند که با دانشجو و محقق رشته مدیریت همکاری نمایند. یک کار علمی، کار صحیحی است که بتواند یک مشکلی را شناسایی کند و برای حل آن راهی را پیشنهاد دهد.
پس از شناسایی متغیرها، محقق باید به دنبال یک مقاله بیس به روز در رشته مدیریت با کلید واژه­های اصلی پایان نامه مد نظر خود باشد. دلیل استفاده از یک مدل مبنا برای انجام پایان نامه در رشته مدیریت آن است که دانشجویان سطح کارشناسی ارشد، به دلایل مختلف از جمله ضعف در زمینه مدل­سازی و ارایه مدل، اساتید سعی بر این دارند که از مدل­های مبنا  برای انجام پژوهش استفاده نماید.

در گام بعدی اساس مدل و مساله فرضیه­ ها و اهداف خود را بیان نماید. فرضیه ها و اهداف به عنوان چراغ روشن کننده ادامه مسیر شناخته می­ شود، که می­ تواند با تبیین درست زمینه لازم برای نوشتن صحیح روش تحقیق مشخص نماید. در نهایت مفاهیم روش شناسی و نحوه سنجش و دستیابی به فرضیه هایی که در انجام پایان نامه مد نظر است، مطرح می ­شود .

روش تحقیق در پروپوزال

بیشتر روش­های تحقیق از نظر هدف می­ تواند به صورت کاربردی ، نظری و بنیادی باشد. بیشتر تحقیق­ های در سطح کارشناسی ارشد از نوع کاربردی می­ باشند اما در سطح دکتری ممکن است در پایان نامه های مدیریت به صورت بنیادین و کاربردی توامان شود از نظر ماهیت و روش نیز روش تحقیق­های رشته مدیریت جزء تحقیق­های توصیفی – پیمایشی هستند. توصیفی از آن جهت که محققین بنا ندارند در نتایج به دست آمده از پژوهش تغییری ایجاد نمایند و پیمایشی یا به عبارتی میدانی از این بابت که محققین سعی دارند داده­ های خود را از جامعه هدف گردآوری نماید.

گرایش های رشته مدیریت:

 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت اجرایی و شهری

انجام پایان نامه مدیریت و انجام رساله مدیریت :

بعد از نگارش پروپوزال مدیریت، برای انجام پایان نامه باید بدانیم، دانشگاه مورد نظر پایان نامه را در چند فصل تدوین نموده است. فصل بندی پایان نامه رشته مدیریت در دانشگاه های داخلی از یک قانون کلی  5 فصلی تبعیت می­ نماید:

فصل نخست: کلیات پژوهش پایان نامه مدیریت

در این فصل یک شمای کلی از پژوهش، طوری که استفاده کنندگان به درک صحیحی از پایان نامه و اقدامات در فصول آتی برسند. در فصل نخست در موسسه دکترتز این مفاهیم به صورت کامل ارایه می­گردد:

مقدمه

 در مقدمه فصل نخست یک مختصر توضیحی در مورد انجام پایان نامه می­ توان ارایه داد. تنها مقدمه ­ای که می­تواند رفرنس داشته باشد، همین فصل نخست است. در تمام مقدمه­ های فصول بعدی فقط به اقدامات که قرار است صورت بگیرد پرداخته خواهد شد.

بیان مساله

گویای مساله ای است که قرار است با انجام این پژوهش حل گردد. در این بخش محقق باید به خوبی مساله موجود را تبیین نمایند. این بخش از پژوهش مورد توجه کارشناسان باتجربه موسسه دکترتز در نگارش پایان نامه می­باشد.

اهمیت و ضرورت انجام

 در بخش محقق باید به این موضوع اشاره نماید که اختلاف نظرها در مورد تحقیق خود چطور می ­­باشد، باید این موضوع را نیز تبیین نماید که در صورت حل شدن معضل و مساله چه عوایدی نصیب سازمان خواهد شد.

اهداف، فرضیه ­ها و سئوال­های

 این بخش بر اساس مدل که طراحی شده است و چارچوب نظری که پروپوزال جمع آوری شده است طراحی و تبیین می­شود. به عبارتی این بخش از پژوهش همانند چراغ راه پژوهش­گر خواهد بود و باید طوری انگاشته شود به ویژه در رشته های نظیر مدیریت، که قابلیت اندازه­ گیری در فصول آتی را داشته باشد. این بخش نیز با توجه خاصی از سوی کارشناسان گرانقدر موسسه دکترتز نگاشته می­شود.

قلمرو پژوهش

 تحقیق ها از سه بابت از لحاظ قلمرو تقسیم می­شوند، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی.
قلمرو زمانی به معنی این است که تحقیق در چه بازده ای صورت گرفته است.
قلمرو مکانی  به معنی  شهری که پژوهش در آن صورت گرفته، منظور بوده است.
موضوعی نیز در برگیرنده موضوع و حوزه تحقیق می­باشد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی

 تعاریف مفهومی اشاره به آن دسته از تعاریفی دارد که در کتاب ها و مقالات گردآوری شده است.
عملیاتی : اشاره به نحوه اندازه ­گیری متغیر در پژوهش خود می­باشد. به عنوان نمونه دقت شود:
بدبینی سازمانی از نقطه نظر عملیاتی برای اندازه­ گیری آن از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن مورد تایید خبرگان بوده است استفاده شده است. در این پژوهش از سئوال 1 الی 12 به اندازه­ گیری این بعد می­پردازد. برای نگارش فصل نخست پایان نامه خود می­توانید با موسسه دکترتز تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب
پایان نامه مهندسی کشاورزی ارشد و دکتری با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

فصل دوم : کلیات پژوهش پایان نامه مدیریت

در این بخش باید محقق به بررسی مدل­ها و نظریه ها در مورد موضوع بپردازند.  بخش دوم نیز به تعداد کافی که غالبا ً 7 تا پژوهش داخلی و 7 پژوهش خارجی نیز می ­باشد باید اشاره نمایند.  انتها نیز مدل مفهومی پژوهش خود را به همراه چارچوب نظری تحقیق خود بیان نماید.برای نگارش فصل دوم پایان نامه خود می­توانید با موسسه دکترتز تماس حاصل فرمایید.

فصل سوم : روش شناسی پژوهش پایان نامه مدیریت

روش شناسی پژوهش : از لحاظ آماری و روش شناسی تحقیق حاضر را تببین می­نمایند که در زمره کدام دسته از پژوهش ها می ­باشد.

جامعه آماری، نمونه گیری و تعیین حجم نمونه: جامعه آماری اشاره به مکانی دارد که مساله در آنجا اتفاق افتاده است و محقق سعی دارد در آنجا تحقیق خود را انجام بدهد.محقق به دلایل مختلفی از جمله عدم امکان دسترسی به تمام اعضای جامعه هدف، هزینه و زمان بر بودن گردآوری از کلیه اعضا سعی بر این دارد که نمونه گیری نماید. انتخاب نوع روش نمونه­ گیری بسیار با اهمیت می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز دو روش عمده در رشته مدیریت وجود دارد نخست جدول مورگان و کرجسی می­باشد و دوم فرمول کوکران. با استفاده از دو روش معمول محقق حجم نمونه خود را می­تواند مشخص نماید.

روایی و پایایی : روایی به معنای اندازه­­ گیری صحیح چیزی است که می بایست اندازه گرفته شود. برای تایید روایی از نظر خبرگان دانشگاهی و جامعه آماری استفاده می شود.پایایی به معنای قابلیت اعتماد به پرسشنامه می­ باشد. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ معمولاً در رشته مدیریت استفاده می­ کنند.

روش تجزیه و تحلیل داده ­های : در این بخش معمول است که اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نرم افزار و آزمون صورت گرفته شده ارایه شود. مثلا نرم افزار spss و آزمون های k-s برای تشخیص نوع توزیع داده ­ها در جامعه هدف، بسته به نوع توزیع و همچنین جنس فرضیه ها آزمون های بعدی مشخص می­گردد.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­های پایان نامه مدیریت

این بخش از جمله موارد چالشی است که دانشجویان رشته مدیریت با مشکل رو به رو هستند. این بخش از پژوهش شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می­باشد. در آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پژوهش در نمونه آماری پرداخته می­شود و در بخش آمار استنباطی به بررسی فرضیه ها و تحقق اهداف پرداخته می­شود. برای نگارش فصل چهارم پایان نامه خود می­توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات پایان نامه مدیریت

در این بخش نیز باید محققین در مورد نتایج به دست آمده بحث نمایند. چند نکته مهم که در نگارش فصل 5 توسط کارشناسان موسسه  دقت می­شود : بحث و تفسیر نتایج، مقایسه با سایر تحقیق های صورت گرفته در فصل دوم ، ارایه پیشنهادات کاربردی در انتهای هر فرضیه نیز می­باشد.

خدمات موسسه دکترتز در زمینه انجام پروپوزال و پایان نامه

 • جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه
 • مشاوره در نوشتن پروپوزال مدیریت
 • مشاوره در انجام پروژه های کلاسی رشته مدیریت
 • انجام پایان نامه کارشناسی مدیریت
 • تحلیل آماری پایان نامه
 • نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (2) پایان نامه
 • مشاوره در انجام فصل چهار (4) پایان نامه
 • مشاوره در نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (5) پایان نامه

انجام در موسسه دکترتز

موسسه دکترتز فعال در زمینه انجام پایان نامه ارشد مفتخر است اکنون با همکاری بسیاری از اساتید و فارغ التحصیلان رشته مدیریت در کلیه گرایش ها در مقاطع ارشد و دکتری به مشاوره و انجام پایان نامه بپردازد. شما دانشجوی عزیز برای دریافت مشاوره و یا درخواست سفارش انجام پایان نامه از طریق لینک سفارش پایان نامه اقدام نمایید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.


انجام پایان نامه مدیریت یکی از موضوعاتی است که اکثر دانشجویان مدیریت در طول دوران تحصیلی خود با آن مواجه می شوند. بنابراین فرا گرفتن شیوه درست نگارش پایان نامه در این حوزه امری واجب و ضروری است و باید مد نظر تمامی دانشجویان قرار بگیرد. داشتن اطلاعات کافی از روش های پایان نامه نویسی و دانستن نکات کلیدی این موضوع، با مطالعه و تحقیق در این حوزه کسب می شود. هیچ یک از ما از همان روز اول پایان نامه نویس قهار نبوده ایم. بنابراین برای انجام پایان نامه مدیریت لازم است تا اطلاعات بیشتری کسب کرده و حتی از افراد با تجربه در این حوزه کمک و مشاوره بگیریم. از این رو، بر خود واجب دانستیم که اطلاعاتی هر چند مختصر را در اختیار شما قرار دهیم تا شاید بتوانیم کمکی هر چند کوچک به شما کرده باشیم. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

آموزش انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت کار یک و دو روز نبوده و عملی زمان بر است. با توجه به شاغل بودن اکثر دانشجویان ارشد و دکتری نگارش پایان نامه تبدیل به عملی دشوار می گردد. بنابراین نیاز به آموزش مرحله به مرحله امری لازم در این حوزه است. آموزش پایان نامه قسمت مهم در کل دوران تحصیلات تکمیلی شما و در مقطع ارشد و دکتری می باشد که البته در دکتری به آن رساله گفته می شود. دانشجویان با مشغله ایی که دارند و کمبود وقت و دانش نیاز به مشاوره و آموزش گام به گام دارند.

در این راستا محققان با تجربه ما در کنار شما خواهند بود، پس قبل از تصمیم گیری جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. این عمل هم موجب صرفه جویی وقت و هم هزینه شما می شود. محققان ما به شما آموزش می دهند که برای انجام پایان نامه خود از کجا آغاز کنید و مراحل را چگونه به ترتیب پیش ببرید. با فراگیری این مطالب می تواند برنامه مشخصی از روند کاری خود ایجاد کرده و بدانید بعد از هر مرحله وارد چه مرحله دیگری خواهید شد. داشتن نظم و برنامه در انجام پایان نامه مدیریت باعث بالا تر رفتن کیفیت و صرفه جویی در زمان خواهد شد.

ادامه مطلب
پایان نامه شیمی و آموزش انجام با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

کیفیت در انجام پایان نامه مدیریت

در انجام پایان نامه مدیریت کیفیت حرف اول و آخر را می زند. اما به چه شیوه ای می توان کیفیت کار پایان نامه نویسی را به حد بالایی رساند؟ داشتن اطلاعات به روز، زبان درست، نگارش علمی و صحیح، استفاده بجا و مناسب از اصلاحات تخصصی هر رشته، ارائه موضوعات ناب و جدید، و عوامل متعدد دیگری در کیفیت پایان نامه مدیریت شما اثر گذار خواهند بود. یکی دیگر از عوامل مهم انتخاب مشاور مناسب برای کار تحقیقاتی است. قطعا مشاوری که دانش کافی در رشته مدیریت دارد می تواند کار با کیفیت تری را ارائه کند.

حتی گاهی لازم است تا بخشی از کار را به دست محققی با تجربه و کاربلد بسپارید. زیرا انجام کارهای آماری و یا تنظیم درست قالب در انجام پایان نامه نیاز به تجربه بالا و تخصص کافی دارد. پیشنهاد ما این است که تمامی مراحل انجام پایان نامه خود را زیر نظر مشاوره متخصص انجام دهید و البته در انتخاب مشاور دقت کافی را به عمل بیاورید. برای آشنایی با مشاورین مجرب ما همین حالا تماس بگیرید.

هزینه معقول برای انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت عملی هزینه بر نخواهد بود. البته بستگی به انتخاب شما در مشاور نیز دارد. در این موضوع حتما باید دقت کنید که هزینه های گزاف نشانگر بهتر بود کار مشاور و محقق یک موسسه نیست. حتما در انتخاب مشاور خود برای کمک به انجام پایان نامه مدیریت دقت و تحقیق کافی به خرج دهید. لازم است بدانید که انتخاب درست شما است که کیفیت و آینده پایان نامه تان را رقم می زند. در نتیجه، حتما مطمئن شوید که که از یک فرد متخصص در حوزه مدیریت کمک می گیرید.

قطعا کسی که سر رشته ای از رشته مدیریت ندارد و از دانش کافی در این مورد برخوردار نیست نمی تواند موضوعات به روز این رشته را شناسایی کرده و از اصطلاحات تخصصی آن در نگارش پایان نامه مدیریت بهره بگیرد. قطعا یک زیست شناس نمی تواند کار یک مدیر را انجام دهد. همچنین، سابقه کاری خود موسسه و یا فرد مورد نظر نیز مهم است. زیرا هیچ موسسه معتبری کیفیت و اعتبار کسب کرده خود را فدای پول نخواهد کرد. شناسایی این موسسات نیز کار پیچیده ای نیست. می توانید با جستجو در اینترنت و خواندن مطالب سایت آنها و البته مطالعه نظر کاربران اطلاعات مفیدی در مورد هزینه و اعتبار موسسه و فرد مورد نظر خود پیدا کرده و سپس با خیال راحت انجام پایان نامه مدیریت خود را به آنها بسپارید.

مراحل انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت همانند سایر پایان نامه ها باید مراحل مشابهی را طی کند. در مرحله اول باید استاد راهنمای خود را انتخاب کنید. بهتر است استاد راهنما فردی باشد که با رویکرد کاری شما هماهنگ بوده و به حوزه ی مورد علاقه شما علاقه داشته باشد. پس انتخاب استاد راهنما لازم است تا از استاد راهنمای خود بخواهید شما را در انتخاب موضوع همراهی کند. حتی می توانید در این مورد نیز از مشاورین ما کمک بگیرید تا بتوانید در نهایت موضوعی به روز، جدید، و دارای ارزش تحقیقاتی بالا بر گزینید.

پس از ثبت و تایید نهایی موضوع منتخب کار تحقیق شما در انجام پایان نامه آغاز می گردد. انتخاب منابع جدید، و مطالعه مقالات و کتاب هایی که اخیرا منتشر شده اند برای شروع کار کمک کننده خواهند بود. با کسب اطلاعات کافی باید کم کم مطالب خود را سازماندهی کرده و نگارش پایان نامه خود را از فصل یک آغاز کنید. پیشنهاد ما این است که این کار حتما با حضور یک مشاور صورت بگیرد. به دلیل تجارب بالای مشاورین و محقیین در این زمینه، این افراد می توانند ایرادات پایان نامه شما را به خوبی شناسایی کرده و به شما در رفع آنها کمک کند. انجام پایان نامه مدیریت با حضور یک مشاور مجرب می تواند تبدیل به تجربه ای شیرین در طول دوران تحصیلی شما شود.

پایان نامه مدیریت، مطابق با استانداردهای دانشگاهی را از دکتر تز بخواهید

پایان نامه مدیریت در هر یک از گرایش های این رشته بایستی به صورت کاملا تخصصی انجام شود. گرایش های مختلف رشته مدیریت در دوران کارشناسی شامل رشته های مدیریت دولتی، بازرگانی و صنعتی است. در حالی که گرایش های این رشته پرطرفدار در مقطع کارشناسی ارشد گسترده بوده و شامل مواردی همچون مدیریت مالی، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت تولید و عملیات، MBA، مدیریت بازرگانی داخلی، مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت تحول، مدیریت جهانگردی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعات، مدیریت اجرایی، مدیریت تکنولوژی و … می شود.
دانشجویان مقطع کارشناسی واحد پایان نامه ندارند. آنها تنها ممکن است در گرایش های مذکور نیاز به تهیه گزارش تمرین پژوهش یا ارائه تحقیق پیدا کنند. اما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پس از اخذ واحد پایان نامه بایستی به دنبال نگارش و آماده سازی پروپوزال (پیشنهاده) و پایان نامه بروند. یک پایان نامه قابل دفاع و نگارش شده به صورت حرفه ای بایستی از فصل اول یعنی بیان هدف و ضرورت انجام پایان نامه تا فصول پایانی یعنی آنالیز داده ها و نتیجه گیری منسجم باشد. این انسجام در ارائه مطلب در واقع به نوعی تخصص و مهارت علمی بالای نگارنده پایان نامه را نشان می دهد.
از این رو در زبانی ساده گفته می شود که انجام پایان نامه مدیریت بایستی به گونه ای باشد که نشان دهد دانشجو دقیقا می دانسته به دنبال چیست. به هدف خود رسیده است و مستندات آن را نیز در قالب تصاویر، جداول و نمودارها نشان دهد.

ادامه مطلب
چکیده پایان نامه وآموزش نوشتن با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

نگارش فصل اول در انجام پایان نامه مدیریت، بیان مسئله، هدف و ضرورت

قطعا یک دانشجوی کارشناسی ارشدی که تا به حال تجربه نگارش پیشنهاده و پایان نامه را نداشته است، نیاز به دریافت مشاوره تخصصی برای شروع کار و انجام اصولی مراحل مختلف آن را دارد.
پرداختن به یک موضوع در سطح آکادمیک برای رفع یک مشکل خاص در جامعه و انجام خدمتی بخصوص به بشریت انجام می شود. انجام پایان نامه مدیریت در انواع گرایش ها نیز قطعا از این قاعده مستثنی نیست. پس موضوع پیشنهاده و پایان نامه شما بایستی از نظر علمی و کاربردی یا بنیادی بودن، موضوعی مقبول باشد.
علاوه بر این، بایستی ضرورت انجام تحقیق نیز مشخص شود. چه ضرورتی وجود دارد که یک موضوع به عنوان موضوع پایان نامه مورد توجه قرار گیرد؟ این موضوع چه مسئله ای از معضلات انسان ها را حل خواهد نمود؟ آیا موضوع تعریف شده، ارزش صرف زمان و هزینه برای به پایان رساندن را دارد؟ علاوه بر موضوع، انجام پایان نامه مدیریت در گرایش مربوطه، در چه محدوده زمانی و مکانی صورت خواهد پذیرفت؟ تمامی این موارد بایستی در فصل اول پایان نامه به طور کامل، روشن و واضح بیان شوند.

پیشینه پژوهش، انجام پایان نامه مدیریت (فصل دوم)

هر پژوهشگر خبره ای قبل از انجام پایان نامه مدیریت خود در گرایش مربوطه بایستی پیشینه موضوع مورد هدف را به طور کامل مطالعه نماید. در غیر این صورت ممکن است کاری در طول مدت چند ماهه یا یکساله انجام شود که تکراری باشد و امکان انتشار و دفاع نداشته باشد. البته برای بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه پیش از آغاز به کار سامانه های هوشمندی به وجود آمده اند. این سامانه ها کمک زیادی به ارائه یک موضوع یونیک می کنند. اما در هر حال برای انجام کاری که نسبت به پژوهش های قبلی در این حوزه دارای مزایای ارزشمندی باشد، بایستی مطالعه کاملی از پیشینه تحقیق صورت پذیرد. در این فصل می توان دو، سه، یا بیشتر مورد از پژوهش های انجام شده مرتبط را شرح داد.
با این کار علاوه بر ذکر برتری های پژوهش حاضر، مخاطب دید روشن تر و بهتری نسبت به موضوع نیز پیدا می کند. در واقع با ذکر چند پژوهش مشابه انجام شده در گذشته، مخاطب خود را برای آشنایی بیشتر و پذیرش موضوع این تحقیق آماده می کنید.
لازم به ذکر است که در برخی دانشگاه های کشور بسته به نظر استاد راهنما و گروه مربوطه فصول اول و دوم مذکور در بالا را ادغام و در یک فصل ارائه می کنند. در حقیقت پس از بیان ضرورت تحقیق و هدف از انجام آن در فصل اول، زیر عنوان دیگری به نام پیشینه پژوهش آورده می شود که در آن مواردی از پژوهش های انجام شده در این حوزه ذکر می شوند.

فصل سوم، روش انجام تحقیق، تعاریف علمی، مدلها و نظریات

پس از بیان ضرورت تحقیق و کاربرد نتیجه انجام پایان نامه مدیریت و پرداختن به پیشینه پژوهش، در فصل سوم بایستی ابزارهای رسیدن به هدف مشخص شوند. تمامی تعاریف علمی، مدل ها، نظریات، فرمول ها و سایر ابزاری که به کار گرفته شده اند بایستی در این فصل بیان گردند. این تعاریف و مدل ها هم برای خود دانشجو و هم برای مخاطب بایستی شناخته شده باشند. روابط بین انواع متغیرهای مورد بررسی، بخش میدانی کار، پشتوانه علمی موضوع و … همگی در این فصل به صورت کاملا شفاف بیان می شوند. در یک دیدگاه کلی فصل سوم پایان نامه در انجام پایان نامه مدیریت را می توان فصل ارائه چارچوب تحقیق در نظر گرفت.
در علوم دیگری چون رشته های مربوط به علوم پایه، اعم از شیمی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و … غالبا در فصل سوم پایان نامه، مواد و روش های مورد استفاده آورده می شوند. در رشته های زیر شاخه علوم انسانی همچون مدیریت نیز، از آنجایی که مواد و روش ها شامل مدل ها، نرم افزارهای تخصصی و تعاریف و نظریات هستند، فصل سوم پایان نامه شامل این موارد می شود.

فصل چهارم در انجام پایان نامه مدیریت، نتایج و بحث!

فصل چهارم در انجام پایان نامه مدیریت اختصاص به پاسخ تمامی سوالاتی دارد که در فصول پیشین مطرح شده اند. در واقع در این فصل دانشجو تمام آنچه برای رسیدن به هدف خود انجام داده است در قالب نمودارها، تصاویر، جداول و … می آورد.

فصل پنجم، نتیجه گیری

در فصل پنجم، نتایج و داده های مذکور در فصل قبل به صورت کاملا علمی تجزیه و تحلیل می شوند. در نهایت، جمع بندی موثری از پژوهش صورت می پذیرد. این جمع بندی در چند جمله بایستی منعکس کننده ارزش کار انجام شده باشد.

 

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)